Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Γενική Χειρουργική

Γενικές Πληροφορίες
Οι Ιατροί

Διευθυντής Τμήματος Θέση

Επικοινωνία

Πιερρακάκης Στάφανος 3ος Όροφος       Γ Πτέρυγα Τηλέφωνο: 213 20 28.391
Email:
spierrak@hotmail.com
Προϊσταμένη Τμήματος

Πιλίδη Αικατερίνη

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τσιρίτας Νικόλαος

Γραμματειακή Υποστήριξη :
κα Περράκη Σούλα
τηλ. : 213 20 28.391
ΦΑΧ: 213 20 28.317

Email:

gxgram@thriassio-hosp.gr

Τηλέφωνο: 213 20 28 315

Το Τμήμα Γενικής Χειρουργικής και Λαπαροενδοσκοπικών Τεχνικών λειτουργεί από το 1996, έτος που εγκαινιάστηκε η λειτουργία του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου (400 κλινών). Το τμήμα αυτό διευθύνεται από τον Συντονιστή Διευθυντή Στέφανο Πιερρακάκη.
Έχοντας διανύσει ήδη 19 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς στον Έλληνα ασθενή, αποτελεί το «νεότερο» ηλικιακά Τμήμα Χειρουργικής στο λεκανοπέδιο.
Εντάχθηκε πλήρως στο σύστημα γενικών εφημεριών της Β ΔΥΠΕ από το 12/2000, εφημερεύοντας κάθε 4η ημέρα, και παρουσιάζει έκτοτε σταθερά αυξανόμενους δείκτες, -κατ’ απόλυτο και σχετικό αριθμό-, χειρουργικής δραστηριότητας. Ο αριθμός επεμβάσεων κατ’ έτος ξεπερνά τι 1550, εισαγωγών τις 2600, και εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία τις 3100. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι 4,2 ημέρες, και η μέση ετήσια πληρότητα 92 %.
Απασχολεί οκτώ ειδικευμένους/εξειδικευμένους χειρουργούς, και 10 εκπαιδευόμενους. Η επιλογή του ιατρικού δυναμικού (χειρουργών), με μέσο όρο ηλικίας τα 48,5 έτη (39έως 60 ετών), έγινε βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων (Διδακτορικός τίτλος, ερευνητική δραστηριότητα, συγγραφικό-επιστημονικό έργο), αλλά και στοχευμένης ειδικής μετεκπαίδευσης και εμπειρίας σε τομείς της σύγχρονης χειρουργικής (Χειρουργική ογκολογία, Χειρουργική μαστού, Χειρουργική ενδοκρινών αδένων, Χειρουργική τραύματος, Λαπαροσκοπική Χειρουργική).
Το Θριάσιο νοσοκομείο καλύπτει πληθυσμιακά περιοχή >250.000 κατοίκων, ενώ η πρόσβαση του μέσω της Αττικής οδού και του Προαστιακού σιδηροδρόμου, το εντάσσουν στο στενότερο νοσοκομειακό δίκτυο του λεκανοπεδίου. Τα εξειδικευμένα εν λειτουργία Τμήματα καλύπτουν όλες τις ιατρικές ειδικότητες [Παθολογία, Καρδιολογία, Αιμοδυναμικό εργαστήριο, Νευρολογία, Νεφρολογία, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Ψυχιατρική, Παιδιατρική, Οφθαλμολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Μαιευτική Γυναικολογία, Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Πλαστική Χειρουργική, Γενική Χειρουργική και Μονάδα Λαπαροενδοσκοπικών Τεχνικών, Μικροβιολογία, Παθολογοανατομικό, Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης, Αναισθησιολογικό, Αιματολογικό – Αιμοδοσία, Ακτινολογικό (τμήμα υπερήχων, μαστογράφος, δυο αξονικοί τομογράφοι ο ένας τελευταίας γενιάς), Γαστρεντερολογικό, Μονάδα εγκαυμάτων, Μονάδα εντατικής θεραπείας, Μονάδα εμφραγμάτων).
Στο περιβάλλον αυτό, και στις 9 εν πλήρη λειτουργία χειρουργικές αίθουσες που διατίθενται, διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις, που καλύπτουν ποιοτικά και από άποψης βαρύτητας, όλο το φάσμα της σύγχρονης χειρουργικής. Ιδιαίτερη είναι η εφαρμογή λαπαροσκοπικών τεχνικών, αγγειοχειρουργικής και θωρακοχειρουργικής. Η σπάνια αυτή πολυεπίπεδη υποδομή, δυσεύρετη σε πολλά νοσοκομεία, εξασφαλίζει ιδανικό περιβάλλον ολοκληρωμένης αντιμετώπισης χειρουργικών ασθενών.

Σκοπός – αποστολή (mission statement) του Τμήματος Χειρουργικής και Λαπαροενδοσκοπικών Τεχνικών είναι:

  • Η προσφορά μοντέρνας γενικής και εξειδικευμένης χειρουργικής βάση των τελευταίων κατευθυντήριων γραμμών (guidelines)
  • H συνεχής επιμόρφωση, επιστημονική και ακαδημαϊκή εξέλιξη του ιατρικού δυναμικού.
  • Η ανάπτυξη νέων αναδυόμενων τεχνικών – τεχνολογιών ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής
  • Η σταθερή λειτουργία συστήματος ανοικτής πρόσβασης τόσο σε τακτική όσο και σε επείγουσα βάση (open access patient flow system)
  • H πολυπαραγοντική προσέγγιση σύνθετων χειρουργικών προβλημάτων σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες συναφείς ιατρικές ειδικότητες.
  • Η ασφαλής, υψηλών επιστημονικά απαιτήσεων, αντιμετώπιση του ασθενούς στα πλαίσια ομάδας με παράλληλη διατήρηση προσωπικής επαφής με το θεράποντα χειρουργό πριν, κατά αλλά και μετά τη νοσηλεία του.
  • Ο σεβασμός της ατομικής αξιοπρέπειας και η διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου του ασθενούς
  • Η εξασφάλιση 24 ώρης νοσηλευτικής φροντίδας.
  • Η εκπαίδευση νέων χειρουργών και η επιμόρφωση του νοσηλευτικού δυναμικού.
  • Η αυτό-αξιολόγηση και συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.Φιλοδοξία των στελεχών του χειρουργικού τμήματος ακόμα και στη σημερινή ιδιαίτερη φάση λειτουργίας του εθνικού συστήματος υγείας, είναι η συνέχιση με αδιατάρακτη διαδικασία όλων των δυνατοτήτων παροχής υγείας, σε συνθήκες υψηλής ποιότητας.

Ειδικά Ιατρεία της κλινικής 

[tabby title=”Μονάδα Μαστού”]

Μονάδα Μαστού

Λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2002 υπό την ευθύνη του Δρ. Ι. Πούγγουρα, με αντικείμενο την καλοήθη και κακοήθη παθολογία του μαστού.

Μέχρι σήμερα έχουν εξετασθεί και αντιμετωπισθεί >1500 ασθενείς.
Σκοπός η άμεση «μίας στάσης» εκτίμηση της ασθενούς (κλινική εξέταση, απεικονιστικός έλεγχος, βιοψία). Ο μέσος χρόνος ραντεβού για το ιατρείο αυτό είναι <10 ημέρες.
Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζεται από το ακτινολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου που διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας υπερηχογραφική μονάδα και σύγχρονο μαστογράφο.
Η χειρουργική κάλυψη των παθήσεων του μαστού, όπου ενδείκνυται, είναι πλήρης και πλαισιώνεται, εφόσον ενδείκνυται ή επιλεγεί, από το τμήμα πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου και ογκολογικών τμημάτων της Β ΔΥΠΕ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 2028 391, 318

[tabby title=”Ιατρείο Ενδοκρινών αδένων”]

Ιατρείο Ενδοκρινών αδένων

Λειτουργεί από το Μάιο του 2006, υπό την ευθύνη της κ. Μ. Βιδάλη, με αντικείμενο τη χειρουργική παθολογία των ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδής, παραθυρεοειδείς, επινεφρίδια)
Μέχρι σήμερα έχουν εξετασθεί και αντιμετωπισθεί >300 ασθενείς.
Αντικείμενο του ιατρείου αυτού είναι η εκτίμηση και χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων των ενδοκρινών αδένων. Διενεργούνται βιοψίες, κυτταρολογικές εξετάσεις, και χειρουργικές επεμβάσεις με νοσηρότητα που κινείται απόλυτα εντός διεθνών στατιστικών. Οι θυρεοειδεκτομές υποστηρίζονται όπου ενδείκνυται με διεγχειρητική χρήση νευροδιεγέρτη, ενώ εμπειρία υπάρχει, εφόσον καταστεί απαραίτητο (καταδυόμενες βρογχοκήλες), για ασφαλή πρόσβαση στο άνω μεσοθωράκιο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 2028 391, 318

 

 

[tabby title=”Ενδοσκοπικό Ιατρείο”]

Λειτουργεί από το 2004 υπό την ευθύνη του χειρουργού Δρ. Γερ. Δουρίδα με αντικείμενο τη διαγνωστική ενδοσκόπηση του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος. ‘Eχουν διενεργηθεί > 2500 ενδοσκοπήσεων (γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, ορθοσιγμοειδοσκοπήσεις). Το εργαστήριο διαθέτει τέσσερα σύγχρονα ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας, πλήρες σύστημα απολύμανσης και δυνατότητα παρακαλούθησης ζωτικών λειτουργιών κατά την εξέταση (monitoring) η οποία πραγματοποιείται υπό μέθη-«ελαφρά αναισθησία». Υπάρχει δυνατότητα λήψης βιοψιών, εντόπισης ελάχιστων βλαβών με τη χρήση χρωστικών καθώς και φωτογραφικής καταγραφής-εκτύπωσης εικόνων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 213 2028393,   6944 621062

 

[tabbyending]

 

Ενδιαφέροντα περιστατικά

Παρουσίαση ενδιαφέροντα περιστατικά :
Έκτοπη Τραχιοστομία

Ανάκτηση λεμφαδένων παρασκευάσματος D2 γαστρεκτομής

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της χειρουργικής κλινικής    εδώ

Μαρία Βιδάλη

Επιμελήτρια Α.  Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Αθηνών 1990. Ιατρική ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής 1998 (Γ. Ν. Νοσοκομείο Νίκαιας). Εξειδίκευση εντατικολογίας 2002. Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαίδευση στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων (Hammersmith UK 2006). Επιμελήτρια ΕΣΥ από το 2002 έως σήμερα (Επιμελήτρια Α).

Γιώργος Δουλγεράκης

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Düsseldorf, 1984. Ιατρική ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής (Γ. Κρατικό Νίκαιας) 1993. Εξειδίκευση στην ΜΕΘ 1995. Μετεκπαίδευση στη χειρουργική ορθοπρωκτικού σωλήνα – λαπαροσκοπική μονάδα (Monchen-Glabach , Germany). Διευθυντής ΕΣΥ απο το 2011.

Πιερρακάκης Στέφανος

Συντονιστής Διευθυντής Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 1979. Ιατρική ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών) 1986. Ιατρική ειδικότητα Θωρακοχειρουργικής 1990. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 1988. Μετεκπαίδευση στη μεσοθωρακοσκόπηση /χειρουργική θώρακος (Paris, France). Εκπαίδευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (IRCAD, Strasbourg, France). Eπιμελητής ΕΣΥ από το 1986. Από το 2007 Συντονιστής Διευθυντής Θριάσιο Νοσοκομείο.

Γεώργιος Παπαϊωάννου

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Αθηνών 1997. Ιατρική ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής (Θριάσιο Νοσοκομείο), 2007. Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαίδευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (Royal Surrey Hospital, Mattu, UK). Μετεκπαίδευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (IRCAD, Strasburg, France). Ειδικό ενδιαφέρον στη  ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (Λαπαροσκοπική Χειρουργική) Πεπτικού και Κηλών , καθώς και τη Χειρουργική Χοληφόρων-Παγκρέατος Eπιμελητής ΕΣΥ από το 2009 (Επιμελητής Α).

Ιορδανού Χρήστος

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πατρών 1997. Ιατρική ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής (Θριάσιο Νοσοκομείο) 2007. Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδική εκπαίδευση και ενασχόληση με σεμινάρια αναζωογόνησης και τραύματος (Εκπαιδευτής και Course Director). Επιμελητής ΕΣΥ από το 2008 (Επιμελητής Α)

Ανέστης Νίνος, Διευθυντής

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Αθηνών 1988. Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής (Σισμανόγλειο Νοσοκομείο) 1996. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών απο το 1993. Είναι Fellow of The Royal College of Surgeons of Edinburgh. Μετεκπαίδευση στην Μεγάλη Βρετανία σε έμμισθες θέσεις Registrar και Consultant. Μετεκπαίδευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (IRCAD, France). Ειδικό ενδιαφέρον στη χειρουργική κηλών. Διευθυντής  ΕΣΥ από το 2010 έως σήμερα.

Γιάννης Πούγγουρας

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Αθηνών 1987. Ιατρική ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής 1996 (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών). Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 1994. Μετεκπαίδευση στη χειρουργική μαστού (Τorbay Hospital, Devon UK). Επιμελητής ΕΣΥ από το 1998 έως σήμερα (Επιμελητής Α)

Γεράσιμος Νικ. Δουρίδας ΜD, PhD, FACS

Aριστούχος απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών. Αριστούχος Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Πτυχίο 1991). Ιατρική ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής 1998 (Γ. Ν. Σισμανόγλειο). Αριστούχος απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών. Αριστούχος Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Πτυχίο 1991). Ιατρική ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής 1998 (Γ. Ν. Σισμανόγλειο). Βραβείο, αριστείο και Υποτροφία Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Αριστούχος Διδάκτωρ Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 1998. Μετεκπαίδευση στη Xειρουργική Oγκολογία ανώτερου πεπτικού στην Αγγλία και την Ιαπωνία (St. George’s Hospital UK, National Cancer Center Hospital, Tokyo Japan). Μετεκπαίδευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (IRCAD, Strasburg, France). Υπεύθυνος Μονάδας Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού Χειρουργικής Κλινικής. Συντονιστής προγράμματος εκπαίδευσης ειδικευομένων ιατρών. Ιατρός - Χειρουργός ΕΣΥ από το 2000 έως και σήμερα, από το 2013 στο βαθμό Διευθυντή. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού. Μέλος του Aαμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών.

Κατερίνα Μιχοπούλου

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Ιατρική ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής 2004. (Μεγάλη Βρετανία και Γ.Νοσοκομείο Νίκαιας). Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 2005. Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. Επικουρική Ιατρός Γ. Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Γ. Νοσοκομείο Πατησίων, Κινητές Μονάδες του ΕΚΑΒ Αττικής.  Επιμελήτρια του ΕΣΥ από το 2011 (Επιμελήτρια A).

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο