Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Α Παθολογική

Γενικές Πληροφορίες
Οι Ιατροί

 

Διευθυντής Τμήματος Θέση

Επικοινωνία

Δρ. Συμπάρδη Στυλιανή 4ος Όροφος       Α Πτέρυγα Τηλέφωνο: 213 20 28.497

Γραφείο Ιατρών:  213 20 28 495

Προϊστάμενος Τμήματος

Κόκκαλης Αθανάσιος

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μονιού Μαρία

Γραμματειακή Υποστήριξη :
τηλ. : 213 202 8 492Email:
apgram@thriassio-hosp.gr
Προϊστάμενος: 

213 20 208 479

Στάση Νοσηλευτών: 

213 20 208 477 – 478

 

H  A΄ Παθολογική Κλινική ιδρύθηκε την 01/01/1997 και λειτούργησε αρχικά υπό τη Δ/ση του Παθολόγου κ. Πανουτσόπουλου Γεωργίου (έως 31/12/2011)

 

Δ/α από 01/01/2012 :                     Dr Στυλιανή Συμπάρδη,

                                                        Παθολόγος–Λοιμωξιολόγος 

 

Η κλινική έχει οργανικές πέντε (5) θέσεις Παθολόγων Επιμελητών, εκ των οποίων οι δύο είναι κενές από 3ετίας. Διαθέτει 1 επικουρικό Ιατρό.

Υπάρχουν επτά (7) θέσεις ειδικευομένων ιατρών (πλήρης ειδικότητα Παθολογίας).

Στα πλαίσια της Α΄Παθολογικής Κλνικής λειτουργούν:

 1. Τακτικό Παθολογικό εξωτερικό ιατρείο
 2. Ιατρείο Αρτηριακής Υπέρτασης                                                                                   
 3. Ηπατολογικό Ιατρείο

 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:

–  Dr  Κουπετώρη Μαρίνα, Επιμελήτρια Α΄,  Υπεύθυνη Ιατρείου Αρτ.Υπέρτασης

–  Αλεξίου Νικόλαος,   Επιμελητής Α΄, Υπεύθυνος Ηπατολογικού Ιατρείου

–  Ταταρίδου Τατιάνα   Επιμ Β’

–  Σκούρα Ειρήνη  Επιμ Β’, Επικουρική Ιατρός

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ:

 • Η Α΄ Παθολογική Κλινική εφημερεύει στο σύστημα γενικής εφημερίας του λεκανοπεδίου Αττικής, από τον Δεκέμβριο του 2000, ανά ογδόη (8η) ημέρα, εναλλάξ με τη όμορη Β΄ Παθολογική Κλινική του Θριασίου.
 • Διαθέτει 36 κλίνες, με περίπου 1900 εισαγωγές ανά έτος (11% τακτικές ) και 11034 μέρες νοσηλείας. Η μέση διάρκεια νοσηλείας (ΜΔΝ) είναι 6,43 ημέρες.
 • Στοιχεία Τακτικών Ιατρείων:
 • Αρτηριακής Υπέρτασης: Ασθενείς ετησίως= 420
 • Ηπατολογικό Ιατρείο : Ασθενείς  (1ου 10μήνου)= 120
 • Παθολογικό Τακτικό Ιατρείο: Ασθενείς  ετησίως= 600

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ:

 1. Ενδοκλινικά εβδομαδιαία  μαθήματα ειδικευομένων Παθολογίας από εξειδικευμένους ομιλητές (νέοι ετήσιοι κύκλοι, αναρτημένα εγκεκριμένα προγράμματα ).
 2. Εκπαιδευτικά μαθήματα στη κοινότητα (πρωτοβάθμια φροντίδα, στα πλαίσια της Ιατρικής Εργασίας , σε συνεργασία με Δήμους, Πολιτιστικά Κέντρα, Κοινότητες Ρομά  κλπ.)
 3. Ενεργός Συμμετοχή σε Ελληνικά  και Διεθνή Συνέδρια (συγγραφείς, ομιλητές, καταγραφή στα ετήσια πεπραγμένα της κλινικής )
 4. Στα πλαίσια συνεργασίας της Α΄Παθολογικής με το Πανεπιστήμιο Αθήνας Δ΄ΠΠΚ) εκπονήθηκαν (3) Διδακτορικές Διατριβές (από 2007)
 5. Συμμετοχή σε Πολυκεντρικές Κλινικές Μελέτες σε συνεργασία με τη 4η Πανεπ. Παθ. Κλιν. Του ΕΚΠΑ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΗΨΗΣ , κατά τα έτη 2012-2017 (εγκεκριμένα από ΕΟΦ, 2η ΥΠΕ).

α) Μελέτη κωδ AIDA (ολοκληρώθηκε Δεκ 2016)

β) Μελέτη κωδ APOTEL-MAX (ολοκληρώθηκε: Φεβρουάριος 2016)

γ) Μελέτη κωδ. SPECIFY(ολοκληρώθηκε :Δεκέμβριος 2016)

δ) Μελέτη κωδ. PROGRESS (σε εξέλιξη)

ε) Μελέτη Αποκλιμάκωσης Αντιμικροβιακών (σε εξέλιξη)

 1. Στα πλαίσια Εκπαίδευσης -Συντονισμού των Γενικών Ιατρών εκπαιδεύονται 23 (είκοσι τρεις) ειδικευόμενοι Γενικοί Ιατροί στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ενδονοσοκομειακή συντονίστρια τη Διευθύντρια της Α΄Παθ/κής Κλινικής Dr Συμπάρδη Στυλιανή (από Ιανουάριο 2012 έως τον Οκτώβριο 2016, ότε και βάσει αλλαγής νομοθεσίας ο συντονισμός περιήλθε στη Α-βάθμια Φροντίδα Υγείας)

 

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  ΙΑΤΡΩΝ  Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

                                      ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                   από  01/01/2012- 10/12/2016

Οι Ιατροί της Α’ Π Κλινικής, υπό τη νέα Δ/ση της  Dr Συμπάρδη Στυλιανής, Παθολόγου- Λοιμωξιολόγου

(Ανάληψη καθηκόντων Δ/σης: 01/01/2012) παρουσιάζουν:

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:

 

1ο Βραβείο-Έπαθλο “Αμφιαράειου Κέντρου Χημειοθεραπευτικών Μελετών” για την 

             καλύτερη εργασία  στις Λοιμώξεις,  στο 42ο Πανελλήνιο  Ιατρικό  Συνέδριο, 11-14 Μαίου

             2016, Αθήνα

 

                                ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΜΕ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ :

Οι Ιατροί της Α’ Π Κλινικής (από 01/01/12) έχουν λάβει ενεργό μέρος με ανακοινώσεις σε  συνολικά  62    Συνέδρια  και  24  Συνέδρια της Αλλοδαπής.

 

               ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ:

Οι Ιατροί της Α’ Π Κλινικής (από 01/01/12) συμμετείχαν σε  45  Ελληνικά  Μετεκπαιδευτικά  Σεμινάρια  και σε  18  Επιστημονικές Ημερίδες.

 

                                                     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ :

Δημοσιευμένες 45  Ελληνικές και  7  Ξενόγλωσσες  μελέτες

                                                                                                                                   

                            ΟΜΙΛΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ :

 Έχουν συμμετάσχει ως ομιλητές  & συντονιστές σε 13 Επιστημονικά Συνέδρια  και  2  Ιατρο-Οικονομικές  Ημερίδες.

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:

Κατά τα έτη 2012- 2017: Βάσει του εβδομαδιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος της Α΄ Παθολογικής Κλινικής και του Θριάσιου Νοσοκομείου, όπως αυτό ανακοινώνεται ετησίως βάσει εγκρίσεως από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Θριάσιου Νοσοκομείου..

 • Από τον Ιανουάριο 2012 έως και Οκτώβριο 2016   Συντονισμός της Εκπαίδευσης των Ειδικευομένων Ιατρών της Γενικής Ιατρικής Θριάσιου Νοσοκομείου.
 • Διδασκαλία ειδικευόμενων Γεν. Ιατρων κατά τα έτη 1998 – 2017

 Στα πλαίσια του Συντονισμού Εκπαίδευσης των Ειδικευομένων Ιατρών της Γενικής Ιατρικής  στο «Θριάσιο»  Νοσοκομείο για τους οποίους εκπονείται ιδιαίτερο πρόγραμμα.

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ: 

 1. Συμμετοχή στο «Τιμητικό Τόμο του Καθηγητού κ.Γεωργίου Δαϊκου » (1989)
 2. Συμμετοχή στα « Θέματα Γεροντολογίας & Γηριατρικής» (2000)
 3. Συμμετοχή στο « Σύγχρονη Γεοντολογία -Γηριατρική»   (2002)
 4. Έκδοση Οδηγιών Προεγχειρητικής Χημειοπροφύλαξης Θριασίου Νοσοκομείου (2014)

 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΙΑΤΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε 30 Δήμους & Πολιτιστικά Κέντρα ανά την Ελληνική  Επικράτεια (βάσει προγράμματος Δικτύου Υγειών Πόλεων υπό την αιγίδα Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας και Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων)

    ΙΑΤΡΟΙ Α’ΠΑΘ, ΩΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

1) Η Δ/α : Μόνιμο Μέλος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Θριασίου Νοσοκομείου και εκ περιτροπής ανά έτος Πρόεδρος  αυτής

2) Μέλη ΟΕΚΟΧΑ (Διαχείριση αντιμικροβιακών)του Θριασίου Νοσοκομείου

3) Η Δ/α : Mέλος της Ογκολογικής Επιτροπής του <<Θριασίου>> Νοσοκομείου

4) Η Δ/α :Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

5) Η Δ/α :Μέλος Ελληνικής Εταιρείας  Ελέγχου Λοιμώξεων

6) Η Δ/α : Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Μυκητολογίας

7) Μέλη Ελληνικής Ομάδας Μελέτης Σήψης

8) Μέλη Ελληνικής Ομάδας Μελέτης Ενδοκαρδίτιδας

9) Η Δ/α: Μέλος ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ιατρικού Περιοδικού “Σύγχρονη Ιατρική Ενημέρωση” (Current Medical Journal – CMJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr ΣΥΜΠΑΡΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ  Διευθύντρια της Α' Παθολογικής  Η κ. Συμπάρδη Στυλιανή γεννήθηκε στην Αθήνα. Αριστούχος του 6ταξίου Γυμνασίου Ελευσίνας, κατόπιν επιτυχών εισιτηρίων εξετάσεων σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975-1981). Υπηρέτησε την υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σπάρτης επί 14 μήνες, όπου εργάστηκε στην Ορθοπεδική Κλινική και στο Αναισθησιολογικό Τμήμα (1982-1983). Ακολούθως εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο  Άμεσης Βοήθειας (1982-1983). Την 5ετή εκπαίδευση για την ειδικότητα της Παθολογίας την έλαβε στην Κρατική Παθολογική Κλινική του Νοσ, Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Σωτηρία” (Ιαν 1984- Ιαν 1989). Παράλληλα διετέλεσε Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης στη Έδρα της Φαρμακολογίας του ΕΚΠΑ (1984-1989), όπου μεταξύ άλλων ερευνητικών εργασιών, εκπόνησε την Διδακτορική της Διατριβή και έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα με βαθμό “Άριστα”. Μετά τη λήψη της ειδικότητας Παθολογίας μετεκπαιδεύτηκε επί 6μηνο σε Νοσ. Ην. Βασιλείου και μετά από 5ετή εργασία στον ιδιωτικό τομέα προσελήφθη ως Επιμελήτρια Β' Παθολόγος στο Θριάσιο Νοσοκομείο (ως Β' Επιμ 1996-2000 & κατόπιν προκήρυξης με νέα κρίση ως Α' Επιμ. 2000-2010. Εξελίχθηκε σε Δ/α Παθολογίας ΕΣΥ, κατόπιν αξιολόγησης το 2010). Έλαβε τον Τίτλο  Εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία κατόπιν επιτυχών εξετάσεων το 2011 και από το 2009 είναι τακτικό μέλος και ανά διετία Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του Θριάσιου  Νοσοκομείου. Από τον Ιανουάριο του  2012 ανέλαβε την Δ/ση της Α' Παθολογικής Κλινικής. Από τον Δεκέμβριο του 2010 στα πλαίσια της εκστρατείας της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας για την ορθή χρήση εμβολίων και αντιβιοτικών (υπό  τη καθοδήγηση της Προέδρου Ομότιμης Καθηγήτριας ΕΚΠΑ κ. Ελένης Γιαμαρέλλου), συμμετέχει ενεργά μαζί με ομάδα ειδικών λοιμωξιολόγων σε ειδικές ομιλίες- ενημερώσεις στους Δήμους Αττικής και άλλων νομών (μέσω Δικτύου Υγειών Πόλεων), σε σχολεία, πνευματικά κέντρα, κέντρα ηλικιωμένων κλπ.   

ΣΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΠΙΜ. Β' Η κ. Σκούρα Ειρήνη εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από Πανελλαδικές Εξετάσεις το έτος 1994. Αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου 8,3 «Λίαν Καλώς» το 2001. Εκπλήρωσε την Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου στο ΓΝ Αιγίου (11/06/01 έως 10/09/01) Περιφερικό Ιατρείο Μοναστηρίου- Κ.Υ. Ακράτας (11/06/01-14/04/2003 με εξάμηνη παράταση). Στη συνέχεια υπήρξε Εκπαιδευτής στο 2ο Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Νοσηλευτική Τραυματιολογία» από 06/10/2003 έως 30/06/2004. Έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας ειδικευόμενη από 18/11/2004 έως 19/08/2011 στην Α’ Παθολογική κλινική του Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων». Έλαβε παράταση σε θέση ειδικότητας από 20/08/2011 έως 19/08/2012. Έχει ιδιαίτερη γνώση στις ηπατικές νόσους λόγω παρακολούθησης του Ηπατολογικού Ιατρείου του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» επί 4ετία. Απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας 17/07/2012. Στη συνέχεια εργάστηκε ως Επικουρικός ιατρός ειδικότητας Παθολογίας από 26/03/2013 έως & 25/03/2014 στην Α’ Παθολογική Κλινική του Γ.Ν. «Θριασίου». Εκ νέου πρόσληψη ως επικουρικός ιατρός στο Γ.Ν Ελευσίνας ¨Θριάσιο¨ από 14.07.2014 έως και σήμερα.

Dr ΚΟΥΠΕΤΩΡΗ ΜΑΡΙΝΑ

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.  Παθολογίας (Α΄ Παθολογικού τμήματος)   Η κ. Κουπετώρη Μαρίνα γεννήθηκε στη Αθήνα και σπούδασε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990-1994). Έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας το 2000 μετά από 5ετή εκπαίδευση στο ΓΝΑ '' Τζάνειο'' (1994-2000) . Εργάστηκε ως Επικουρικός Επιμελητής Β' επί σειράν ετών στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (2002-2005), στο οποίο παραμένει Επιστημονικός Συνεργάτης και εκπαιδευτής έως σήμερα. Εργάστηκε στον Ιδιωτικό Τομέα επί 2ετία και το 2005 προσελήφθη ως Επιμ Β΄ στο ΓΝΕ “Θριάσιο”, στο οποίο υπηρετεί πλέον ως Επιμ. Α' από το 2010 και απο το 2017 ως Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. στο Α' Παθολογικό τμήμα. Είναι αριστούχος Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ από το 2014. Έχει μετεκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση και μεταφορά των βαρέως πασχόντων, διαχείριση κρίσεων υγείας, και στην αντιμετώπιση ασθενών με αρτηριακή υπέρταση. Είναι υπεύθυνη του Ιατρείου Αρτηριακής Υπέρτασης του νοσοκομείου μας από το 2009. Επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλά Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια, ενώ διαθέτει πληθώρα δημοσιεύσεων καθώς και ανακοινώσεων διεθνών και ελληνικών. Εδώ και 12 χρόνια είναι μέλος  της Ελληνικής Ομάδας Σήψης σε συνεργασία με την 4η Πανεπιστιμιακή κλινική, υπό την διεύθυνση του καθηγητή κυρίου Γιαμαρέλλου- Μπουρμπούλη, με συμμετοχή της σε ερευνητικά πρωτόκολλα

ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΙΜ. Α' Παθολόγος  Ο κ . Αλεξίου Νικόλαος γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, όπου περάτωσε τις σπουδές 2βάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό άριστα. Ακολούθως κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (1992- 1998). Υπηρέτησε ως Αγροτικός Γιατρός στο Π.Ι. Αγριελιάς Καλαμπάκας ( 1998-2000 ) και ως Στρατιωτικός Γιατρός Μονάδος (2000-2001). Έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας το 2007, μετά από 5ετή ειδίκευση στο Γ' Παθολογικό Τμήμα Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” (2002-2007). Προσελήφθη ως Επικουρικός Επιμελητής για τρεις  συνεχείς θητείες (2007-2010). Διετέλεσε Επιστημονκός Συνεργάτης του Ηπατολογικού Ιατρείου του ΓΝΑ “Ευαγγελισμός” υπό τον Δ/ντή Dr Γεώργιο Μουσούλη. Μετεκπαιδεύτηκε και εξειδικεύθηκε στις “Ηπατικές Νόσους”  στο Ηπατολογικό Ιατρείο του ΓΝΑ “Λαϊκόν” (2014-2016). Από το Φεβρουάριο 2010 εργάστηκε  ως Επιμελητής Β' Παθολόγος στην Α' Παθολογική Κλινική του Θριάσιου Νοσοκομείου & από τον Δεκέμβριο 2013 ως Επιμελητής Α' κατόπιν εξέλιξης.   Σύμβουλος της Επιτροπής Λοιμώξεων και των Ιατρών Εργασίας του Θριάσιου Νοσοκομείου σε περιπτώσεις δυνητικής μετάδοσης και αντιμετώπισης Ηπατοτρόπων Ιογενών Νόσων κατόπιν ατυχημάτων στους επαγγελματίες υγείας. Υπεύθυνος του Ηπατολογικού Ιατρείου του ΓΝΑ ''Θριάσιο'' από το 2016. 

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

Επιμ. Β'  Παθολόγος  Η κ. Ταταρίδου Τατιάνα περάτωσε τις σπουδές μέσης εκπαίδευσης σε κρατικό σχολείο  στη Μόσχα της Ρωσίας ενώ συμπλήρωσε και τελειοποίησε την Ελληνική γλώσσα σπουδάζοντας επί επί 4ετία σε Ελληνικά σχολεία. Σπούδασε Ιατρική στη Κρατική Ιατρική Ακαδημία της Μόσχας “ ΙΜ Σέτσενοβ ”και έλαβε την ειδίκευση στη Παθολογία στο Νομαρχιακό Ινστιτούτο Κλινικών Ερευνών Μόσχας. Η κλινική εμπειρία αρχίζει με την εκπλήρωση υπηρεσίας Υπαίθριου (2000-2001) στο ΚΥ Καλαμπάκας και στο ΠΙ Κεφαλίου ΚΥ Κισάμου Χανίων και συνεχίζει με την εκπαίδευση στα νοσοκομεία  ΓΝΝ “Χανίων” και “417 ΝΙΜΤΣ”. Το 2008 απέκτησε το τίτλο της Ειδικότητας της Παθολογίας. Από 2009-2010 υπηρέτησε ως Επικουρικός Επιμελητής στο ΓΝΝ “Σπάρτης ”και από 2011-2014 ως Επιμελητής Β' ΕΣΥ στο ίδιο νοσοκομείο. Εργάστηκε επί εν έτος περίπου στον Ιδιωτικό τομέα και από 2015 έως σήμερα, υπηρετεί ως Επιμελητής Β' στο ΓΝΑ”Θριάσιο”. 

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο