Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος Τμήματος Θέση

Επικοινωνία

1ος  Όροφος του κεντρικού κτιρίου στο ΓΝΕλευσίνας Θριάσιο

&

Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο  στο ισόγειο του Λατσείου Κέντρο Εγκαυμάτων

Τηλέφωνο:    2132028535    2132028856

Email:

 

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτιρίου στο ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο. Άρχισε να λειτουργεί από το 1996 και αποτελεί το μοναδικό τμήμα Ιατρικής της Εργασίας που υπάγεται  στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχεδιάζονται, εφαρμόζονται και αξιολογούνται προγράμματα πρωτογενής , δευτερογενής και τριτογενής  πρόληψης σε εργαζόμενους  μονάδων και επιχειρήσεων Α΄, Β και ΄Γ΄ κατηγορίας. Ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων που σχερτίζονται με την εργασία καθώς και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Επιδιώκεται η προστασία της υγείας των εργαζομένων  από ασθένειες που ενδέχεται να επηρεασθούν δυσμενώς από την εκτέλεση της εργασίας ή να επηρεάσουν δυσμενώς την  εκτελούμενη εργασία.

Κλινικό Έργο

Επίβλεψη  της υγείας του πληθυσμού σε ατομικό ή ομαδικό  επίπεδο που εργάζεται ή είχε εργαστεί σε κλάδους επιχειρήσεων και έχει ή είχε εκτεθεί σε  βλαπτικούς παράγοντες  με στόχο τη πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών  που σχετίζονται με το είδος, την εκτέλεση και το χώρο εργασίας.

Επίβλεψη της υγείας του προσωπικού του υγειονομικού τομέα αμέσως μετά  τη πρόσληψη, περιοδικά, πριν και μετά την αλλαγή θέση εργασίας, μετά αναρρωτική άδεια καθώς κατά την επανένταξη στο χώρο εργασίας. Το είδος και η περιοδικότητα των κλινικοεργαστηριακού ελέγχου καθορίζεται ανάλογα με την ειδικότητα και την  θέση εργασίας και χορηγείται βεβαιώσεων καταλληλότητας.

Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της επικινδυνότητας των συνθηκών εργασίας στους χώρους του νοσοκομείου. Σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας του νοσοκομείου υλοποιούνται  μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου και εκπονείται η σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για το νοσοκομείο.

Καταγραφή,  διερεύνηση και αντιμετώπιση των ατυχημάτων  των εργαζομένων του νοσοκομείου καθώς και η αναγγελία αυτών  στους αρμόδιους φορείς.

Υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού για την ηπατίτιδα Α, ηπατίτιδα Β, τέτανο, ερυθρά και γρίπη σε ομοιογενείς ομάδες εργαζομένων του ΓΝΕ Θριάσιο

Το Τμήμα Ιατρικής Της Εργασίας συμμετέχει στη καθημερινή λειτουργεί Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο που βρίσκεται στο ισόγειο του Λατσείου Κέντρο Εγκαυμάτων του νοσοκομείου

 

Στοιχεία ιατρείου: 300 εργαζόμενοι ετησίως

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή 9.00-13.00

Επικοινωνία:   213 2028535

213 2028856

 

 

Εκπαιδευτικό – Επιστημονικό Έργο

 

Κατάρτιση προγραμμάτων προαγωγής υγείας  για τη διερεύνηση  γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών σχετικά με τη πρόκληση συμπτωμάτων ή ασθενειών που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον των υπηρεσιών υγείας και την αποφυγή έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια του υγειονομικού προσωπικού

Διεξαγωγή έρευνας – μελέτη ΄΄ Χαρτογράφηση και μελέτη της χωροχρωνικής κατανομής νοσημάτων αναπνευστικού συστήματος, δέρματος και οφθαλμών κυρίως αλλεργικής αιτιολογίας σε μαθητές 6-12 ετών και των περιβαλλοντικών παραγόντων στο Θριάσιο Πεδίο΄΄2016- 2017  σε συνεργασία με το ΠανεπιστήμιοΑθηνών

Διεξαγωγή έρευνας – μελέτη ΄ μέτρηση χημικών παραγόντων στον εργασιακό χώρο των Χειρουργείων και των Εργαστηρίων του ΓΝΕ Θριάσιο σε συνεργασία με το Πανεπιστημίου Αθηνών 2015-2016

 

Οργάνωση και διεξαγωγή Συνεδρίων, Συμποσίων, Ημερίδων , Σεμιναρίων

 

  • Ημερίδα “Η γρίπη στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας” Ιανουάριος 2017 , ΓΝΕ ΄Θριάσιο΄
  • Ημερίδα “Προαγωγή της υγείας στο σχολείο”, ΓΝΕ Θριάσιο, Οκτώβριος 2015
  • Ημερίδα ” Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων στα Νοσοκομεία” , Αττικό Νοσοκομείο , Απρίλιος 2014
  • Ημερίδα “΄Οικονομική κρίση και Υγεία. Ο ρόλος του Νοσοκομείου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, ΓΝΕ Θριάσιο, Ιούνιος 2013
  • Ημερίδα  “Πρόληψη και Προαγωγή της υγείας των κατοίκων της Δυτ. Αττικής ΄Από τη θεωρία στην πράξη΄” , ΓΝΕ Θριάσιο, 2012
  • 1ο Ελληνο-Ιιταλικό Συμπόσιο Ιατρική της Εργασίας “Σύγχρονη Ιατρική Εργασίας, Επαγελματικοί κίνδυνοι, Προσεγγίσεις και προοπτικές”, ΓΝΕ Θριάσιο, 2010
  • Διημερίδα “Επαγγελματικές ασθένειες – Εργατικό ατύχημα, “ΓΝΕ θριασιο Φεβρουάριος 2008
  • Β΄ Συνέδριο “Υγιεινής – Ασφάλειας της Εργασίας και Ρύπανσης Περιβάλλοντος” σε Ελευσίνα και Θριάσιο Πεδίο,, ΓΝΕ Θριάσιο,, Μάρτιος 2008
  • Ημερίδα “Υγεία και Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον του Νοσοκομείου” Νοσοκομείο ΄Αγ. Βαρβάρα΄ , Ιούνιος 2008
  • Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας σε Ιατρούς Εργασίας, Τεχνικούς Ασφαλείας και Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής ζώνης του Θριασίου Πεδίου

Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων στην κοινότητα του Θριασίου Πεδίου σε θέματα Δημόσιας υγείας που αφορούν την ρύπανση του περιβάλλοντος και την επίδραση στην υγεία τη σχέση υγείας – εργασίας, την πρόληψη του καρκίνου, την ανεργία και  τις επιπτώσεις στην υγεία,

Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τα τα πρώτα βήματα στην Υγεία και Ασφάλεια.

Ενεργό συμμετοχή σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια (στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, ομιλίες, ανακοινώσεις )

Συμμετοχή στην Εξεταστικη Επιτροπη Ειδικότητας  Ιατρικής τησ Εργασίας

Συμμετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων Υπηρεσιών Προαγωγής  Υγειίας

Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων Υπηρεσιών Προαγωγής  Υγειίας για το ΓΝΕ Θριάσιο

 

Θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των Ιατρών Εργασίας  στο πλαίσιο της  ειδίκευσης στην Ιατρική Εργασίας.

Πρακτική άσκηση των φοιτητών Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθηνών στο μάθημα Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο