Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Γραμματεία

Προϊστάμενος Τμήματος Θέση

Επικοινωνία

ΠΕΠΠΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΤΗΛ: 2132028513

ΕΜΑΙL secreteriat2@thriassio-hosp.gr

Ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου Τηλ: 2132028513

Φαξ: 2105551243

email:secreteriat2@thriassio-hosp.gr

Το Τμήμα Γραμματείας βρίσκεται στο ισόγειο στην κεντρική Διοίκηση.

Για την καλύτερη λειτουργία , το τμήμα έχει οργανώσει :

 • Γραφείο Πρωτοκόλλου .
 • Γραφείο για Πιστοποιητικά νοσηλείας και ιατρικές βεβαιώσεις-γνωματεύσεις.
 • Γραφείο Διακίνησης εγγράφων
 • Γραμματεία διαγνωστικών εργαστηρίων .

 • Γραμματείς Ιατρονοσηλευτικών τμημάτων .

Αναλυτικά για τις εργασίες του κάθε γραφείου δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Αρμοδιότητες

 • Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των ιατρονοσηλευτικών   τμημάτων και μονάδων του Νοσοκομείου.
 • Έχει την ευθύνη της γενικότερης και κεντρικής διακίνησης των εγγράφων, εντύπων και ηλεκτρονικών, μεταξύ του νοσοκομείου και άλλων οργανισμών, φορέων και νομικών ή φυσικών προσώπων.
 • Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση γενικού αρχείου, ιατρικού αρχείου, για την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και για τη διακίνηση της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Είναι αρμόδιο για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής οποία γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π ,βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του νόμου 2690 κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Επίσης επικυρώνει αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε το οποίο επικυρώνεται  από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π .
 • Είναι ορισμένο για να σφραγίζονται (τοποθέτηση στρογγυλής σφραγίδας του νοσοκομείου) οι ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις των ασθενών η οποία είναι αναγκαία για να αναγνωριστεί η δαπάνη συνταγών που εκδίδονται από Κρατικά Νοσοκομεία.
 • Διαθέτει φωτοτυπικό μηχάνημα που εκδίδει φωτοαντίγραφα για την κάλυψη των αναγκών όλου του Νοσοκομείου.
 • Τέλος στο τμήμα της Γραμματείας μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωση τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες  που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προασπίζονται τα δικαιώματα τους στο βασικό αγαθό της υγείας.

Γραφείο για Πιστοποιητικά νοσηλείας και ιατρικές βεβαιώσεις-γνωματεύσεις.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Λιάκου Μαρία – Δημακοπούλου Μαρία 

Τηλ: 2132028507

E-mail: secreteriat4@thriassio-hosp.gr 

Ωρες εξυπηρέτησης κοινού: 8 με 14 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Πιστοποιητικά εξέτασης σε πρωϊνά Ιατρεία

Βεβαιώσεις εξέτασης στα πρωινά ιατρεία χορηγούνται την ημέρα της εξέτασης από τον γιατρό που έκανε την εξέταση και θεωρούνται από τη Κεντρική Γραμματεία .

Πιστοποιητικά νοσηλείας και ιατρικές βεβαιώσεις

Πιστοποιητικά νοσηλείας και ιατρικές βεβαιώσεις από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών χορηγούνται από την Κεντρική Γραμματεία του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης .

Την σχετική αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού μπορείτε να την προμηθευτείτε από την Κεντρική Γραμματεία ή μπορούμε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω fax στο 2105551243 ή να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat2@thriassiohosp.gr

Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟ:

 1. Από τον ίδιο τον ασθενή με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας.
 2. Από τους οικείους του με εξουσιοδότηση από την οικεία Αστυνομική Αρχή ή Κ.Ε.Π.
 3. Από τρίτους εφόσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό (Με άδεια της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με εισαγγελική παραγγελία.

Σε περίπτωση θανάτου οι νομιμοποιούμενοι κληρονόμοι του πρέπει να προσκομίζουν:

 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης και αντίγραφο διαθήκης.

Αν δεν είναι κληρονόμοι και έχουν νόμιμο συμφέρον πρέπει να προσκομίσουν εντολή από Εισαγγελέα.

Φάκελοι νοσηλείας ασθενών.

Αντίγραφα παραστατικών από τους ατομικούς φακέλους νοσηλείας των ασθενών που
νοσηλεύθηκαν από της ιδρύσεως του έως σήμερα δίδονται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στο Τμήμα Γραμματείας.

Γραμματεία  διαγνωστικών εργαστηρίων-ηλεκτρομυογραφήματος-τεστ ΠΑΠ.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Παπαδήμα Ευαγγελία-Βαλαλάς Δημήτριος

Τηλ: 2132028162-163

Ωρες εξυπηρέτησης κοινού για ραντεβού: 12 με 14 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Ωρες εξυπηρέτησης κοινού για απαντήσεις:10 με 12 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Ωρες εξυπηρέτησης κοινού για λήψεις αίματος:8 με 10 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Γραμματεία ακτινολογικού εργαστηρίου-αξονικού τομογράφου-μαστογραφίας-υπερήχων.

 Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Διολέτης Ηλίας-Ρίζος Φίλιππος-Σκούρτας Ανδρέας-Στεφανοπούλου Ελισάβετ

Τηλ: 2132028816-865

Ωρες εξυπηρέτησης κοινού για ραντεβού-απαντήσεις:9 με 13.30(Δευτέρα έως Παρασκευή)

Γραμματείς Κλινικών

 • Γιαμά Μαρία (Α & Β Παθολογική) τηλ: 2132028491
 • Περράκη Αναστασία (Γενική Χειρουργική-Ω.Ρ.Λ) τηλ: 2132028391-392
 • Μαραγκάκη Ελένη (Καρδιολογική) τηλ: 2132028394
 • Αναγνώστου Ευαγγελία (Νευροχειρουργική-Νευρολογική-Οφθαλμολογική) τηλ: 2132028291
 • Παπαθεοδώρου Σπυριδούλα (Ορθοπαιδική-Γυναικολογική) τηλ: 2132028255-256
 • Κατσή Μαρία (Πλαστική Χειρουργική) τηλ: 2105516198
 • Πανταζή Ευαγγελία (Πνευμονολογική) τηλ: 2132028482
 • Αλεξανδρή Βασιλική (Ουρολογική) τηλ: 2132028329
 • Κουρτίδου Αλεξάνδρα (Ψυχιατρική) τηλ: 2132028413
 • Βαλαλάς Δημήτριος (ΜΕΘ) τηλ: 2132028110
 • Σκαφιδά Ελένη (Παθολογοανατομικό) τηλ: 2132028178-181

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο