Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Επιστημονικό έργο Οφθαλμολογικής

Δημοσιεύσεις

 

 • Αιφνίδια απώλεια όρασης . Αίτια, αντιμετώπιση και πρόγνωση

Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, Γ. ΒΡΟΥΒΑ, Μ. ΧΟΥΝΤΑ , Α. ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ, Μ.ΜΠΑΦΑ, Μ. ΤΣΑΝΤΙΛΑ, Θ.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Οφθ/κή κλινική, “Θριάσιο” Νοσοκομείο Ελευσίνος
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

2013;4:357-361

 

 • Συγκριτική μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας οφθαλμών με κλινική εικόνα βλεφαρίτιδος και οφθαλμών φυσιολογικών

Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Γ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ. ΣΑΛΕΜ, Α. ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ, Μ. ΧΟΥΝΤΑ,Μ. ΜΠΑΦΑ, Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οφθ/κή κλινική, “Θριάσιο” Νοσοκομείο Ελευσίνος
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

2013;2:127-130

 

 • Chronic ocular hypertension after treated multifocal bacterial keratitis

T.A.PAPADOPOULOS, G. VROUVA, M. BAFA, N.PATERAKIS, M.HOUNTA

Ophthalmology department- ‘Thriassio’ General Hospital, Athens, Greece

CASE REPORTS IN OPHTHALMOLOGY

2013; 4: 23-26

 

 • The use of amniotic membrane in trabeculectomy for the treatment of primary open angle glaucoma: a prospective study
 1. STAVRAKAS1, G. GEORGOPOULOS1, M. MILIA1 , D. PAPACONSTANTINOU1, M. BAFA2,E. STAVRAKAS2, M. MOSCHOS1

1 University of Athens, Athens, Greece, 2 ‘Thriassio’ General Hospital, Athens, Greece

 • Prevalenceandseverityofsensorineuralhearinglossinpatientswithexfoliationsyndrome.

Papadopoulos TA, Charalabopoulou M, Vathylakis I, Goumas P, Gartaganis S, Naxakis S.

European Review for Medical & Pharmacological Sciences 2012;16(7):902-7.

 

 • Διπλό δακρυϊκό σημείο σε ασθενή με ασυμπτωματική σωληναριακή απόφραξη.                                                                                                       Θ.Α. Παπαδόπουλος, Γ. Κιούσης, Γ. Βρούβα, Α. Σκουφάρας, Μ. Χούντα Οφθαλμολογικά Χρονικά 2012; 22(4): 350-2.

 

CLINICAL OPHTHALMOLOGY

2012:6 205-212

 

 • Αμφοτερόπλευρη πολίωση μετά από χορήγηση έτοιμου συνδυασμού τιμολόλης-μπιματοπρόστης

ΜΠΑΦΑ Μ., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Χ., ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ Β., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΧΟΥΝΤΑ Μ., ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ε.

Οφθαλμολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

2011:(21),47-49

 

 • Exfoliation syndrome related to sensorineural hearing loss.

Papadopoulos TA, Naxakis SS, Charalabopoulou M, Vathylakis I, Goumas PD, Gartaganis SP.Clin Exp Ophthalmol. 2010 Jul;38(5):456-61

 • Ανάλογα προσταγλανδινών (λατανοπρόστη, τραβοπρόστη και μπιματοπρόστη) και κεντρικό πάχος κερατοειδούς στο χρόνιο γλαύκωμα

Μ. ΜΠΑΦΑ1, Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ2, Δ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ2, Π.ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ1, Ι. ΒΕΡΓΑΔΟΣ3

1 Οφθαλμολογική κλινική Π.Γ.Ν. Ελευσίνος ‘Θριάσιο’

2 Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική κλινική, Αθήνα

3 Β΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική κλινική, Αθήνα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

2010: (4), 374-383

 

 • Αντιμετώπιση λαγόφθαλμου οφειλόμενου σε παράλυση του προσωπικού νεύρου με ένθεση βαριδίων χρυσού

Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ1, Μ. ΤΑΡΑΜΠΕ2, Δ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ3, Μ. ΧΟΥΝΤΑ1, Α. ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ1, Μ.ΜΠΑΦΑ1

 1. Οφθαλμολογική κλινική Γ.Ν.Ε.’ΘΡΙΑΣΙΟ’

2.Ιατρικό κέντρο Περιστερίου

3.Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και Λάτσειο κέντρο Εγκαυμάτων

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

2010: (3), 267-268

 

 • The effect of prostaglandin analogues on central corneal thickness of patients with chronic open angle glaucoma.

A two year study on 129 eyes.

 1. BAFA2, G. GEORGOPOULOS1, C. MIHAS2, D. PAPACONSTANTINOU1, P. STAVRAKAS2, I. VERGADOS1

1 University of Athens, Athens, Greece, 2 ‘Thriassio’ general hospital, Athens, Greece

ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA

2011:89, (5), 448-451

 

Συμμετοχή σε Ελεύθερες Ανακοινώσεις

 

 

 • Υποκρυπτόμενο μεμονωμένο λεμφαγγείωμα σε παρατεταμένη χύμωσηβολβικού επιπεφυκότα

ΚΑΡΥΔΑΚΗ  ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΥΓΕΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΠΑΦΑ ΜΑΡΙΑ

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

50ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Ρόδος 18-21 Μαΐου  2017(Poster)

 

 • Περίπτωση υποτροπιάζοντος κυστεοειδούς οιδήματος ωχράς κηλίδας σε ανεπίπλεκτο χειρουργείο καταρράκτη

ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΚΑΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ , ΜΠΑΦΑ ΜΑΡΙΑ

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

50ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Ρόδος 18-21 Μαΐου  2017(Poster)

 

 • Βελτίωση οφθαλμικών συμπτωμάτων σε νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet με τοπική αγωγή

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ, Γ. ΒΡΟΥΒΑ,Μ.ΜΠΑΦΑ,Α. ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ, Μ. ΤΣΑΝΤΗΛΑ, Ι. ΚΑΣΤΗΣ, Μ. ΛΥΓΕΡΟΥ, Μ.ΧΟΥΝΤΑ

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

9ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

Θεσσαλονίκη 2-4 Δεκεμβρίου 2016

 

 • Centralretinalveinocclusionnon-ischemictypeinyoungadults.                    G. Vrouva, M. Chounta, O. Theodorou, D. Kyriakos, T. Papadopoulos, M. Tsantila, K. Karydaki.                                                                                            32οΔιεθνέςΣυνέδριο ESCRS, Λονδίνο, Σεπτέμβριος 2014.

 

 • Λεκιθόμορφη εκφύλιση ωχράς ενηλίκων με αυτόματη υποστροφή

ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Α., ΒΡΟΥΒΑ Γ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ.,  ΜΠΑΦΑ Μ., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο., ΚΑΡΥΔΑΚΗ Κ.,ΤΣΑΝΤΙΛΑ Μ., ΧΟΥΝΤΑ Μ.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Θεσσαλονίκη 28 Μαΐου -1 Ιουνίου 2014

 

 • Μέτρηση κερατοειδικού αστιγματισμού σε μονοζυγωτικούς διδύμους

ΒΡΟΥΒΑ Γ., ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Α., ΜΠΑΦΑ Μ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο., ΚΑΡΥΔΑΚΗ Κ.,ΤΣΑΝΤΙΛΑ Μ., ΧΟΥΝΤΑ Μ.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Θεσσαλονίκη 28 Μαΐου -1 Ιουνίου 2014

 

 • Evaluationofchangesinmacularthicknessindiabeticpatientsaftercataractsurgery.  M. Chounta, G. Rigopoulou, G. Vrouva, A. Tsoumani, A. Skoufaras, T. Papadopoulos                                                                                                 31οΔιεθνέςΣυνέδριο ESCRS, Άμστερνταμ, Οκτώβριος 2013.

 

 • Ο ρόλος του συνδυασμού laser φωτοπηξίας και έγχυσης Ranibizumab στους διαβητικούς.  Τσουμάνη Α., Βρούβα Γ., Ρηγοπούλου Γ., Παπαδόπουλος Θ., Πατεράκης Ν., Χούντα Μ.                                                                                 46ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, Μεσσηνία, Μάιος 2013.

 

 • Αίτια, αντιμετώπιση και πρόγνωση αιφνίδιας απώλειας όρασης

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΒΡΟΥΒΑ Γ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Α., ΜΠΑΦΑ Μ., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΤΣΑΝΤΙΛΑ Μ., ΧΟΥΝΤΑ Μ.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

46Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Costa Navarino – Μεσσηνία, 23-26 Μαΐου 2013

 • Απεικονιστικές μέθοδοι προσθίου ημιμορίου.   Γκορέζης Σ., Παναγοπούλου Σ., Παπαδέδες Κ., Παπαδόπουλος Θ.      27ο Διεθνές Συνέδριο Διαθλαστικής Χειρουργικής και Ενδοφακών, Αθήνα, Μάρτιος 2013.

 

 • OCT για το χειρουργό προσθίου ημιμορίου.                                             Γκόγκου Κ., Δαρδαμπούνης Δ., Θεοχάρης Ι., Παπαδόπουλος Θ.  27ο Διεθνές Συνέδριο Διαθλαστικής Χειρουργικής και Ενδοφακών, Αθήνα, Μάρτιος 2013.

 

 • Topical treatment with Cyclosporine 0,05% for subepithelial infiltrates secondary to adenoviral keratitis
 1. BAFA, G. RIGOPOULOU, M. HOUNTA, N. PATERAKIS, A. SKOUFARAS, A. TSOUMANI, T. PAPADOPOULOS, G. KIOUSIS,G. VROUVA

Ophthalmology clinic -‘Thriassio’ General Hospital, Athens Greece

International Symposium on Ocular Pharmacology and Therapeutics

Paris, March 7-10 2013 (Poster)

 

 • Traumatic hyphaemas: current aspects concerning their prognosis.

M.Chounta, G. Rigopoulou, G. Vrouva, G. Kiousis, A. Tsoumanh,D. Kyriakos, A. Skoufaras.

30ό Συνέδριο ESCRS, Μιλάνο, Σεπτέμβριος 2012.

 

 • Αποτελέσματα εξάμηνης θεραπείας απόφραξης φλέβας αμφ/δούς με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις Ranibizumab (poster)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Α.,  ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΜΠΑΦΑ Μ., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α.,  ΚΙΟΥΣΗΣ Γ, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΒΡΟΥΒΑ Γ.,  ΧΟΥΝΤΑ Μ.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

45Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Χαλκιδική, 24-27 Μαΐου 2012

 

 •  Αίτια και αντιμετώπιση βακτηριακών ελκών του κερατοειδούς (poster)

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ., ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Α., ΜΠΑΦΑ Μ., ΒΡΟΥΒΑ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Γ, ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΧΟΥΝΤΑ Μ.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

45Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Χαλκιδική, 24-27 Μαΐου 2012

 • Υπερχοληστερολαιμία και drusen ωχράς κηλίδας.

Κυριακός Δ., Παπαδόπουλος Θ.Α., Κιούσης Γ., Τσουμάνη Α., Αντωνίου Ε., Χούντα Μ.    7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς, Αθήνα, Ιανουάριος 2012.

 • Ocular surface investigations in dry eye disease

TSOUMANI A., PAPATSIMPA V., MITSOLIDIS A., KIOUSIS G., KYRIAKOS D., BAFA M., PATERAKIS N., HOUNTA M.

Ophthalmology clinic-‘Thriassio’ General Hospital, Athens Greece

International Symposium on Ocular Pharmacology and Therapeutics

Vienna, 1-4 December 2011 (Poster)

 

 • Central corneal thickness in different types of glaucoma, ocular hypertension and normals

M.BAFA, A. TSOUMANI, V. PAPATSIMBA, A.MITSOLIDIS, G.RIGOPOULOU, G. KIOUSIS

Ophthalmology clinic-‘Thriassio’ General Hospital, Athens Greece

4th World Glaucoma Congress

Paris, 29-2 July 2011 (Poster)

 

 • Τα αίτια εκκένωσης του οφθαλμικού βολβού (η δική μας εμπειρία)

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ Β., ΜΠΑΦΑ Μ., ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Α., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ Α., ΚΙΟΥΣΗΣ Γ., ΧΟΥΝΤΑ Μ.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

44Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Αθήνα, 18-22 Μαΐου 2011

 

 • Διαβήτης, υπεργλυκαιμία και κεντρικό πάχος κερατοειδούς

ΜΠΑΦΑ Μ., ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ Β., ΧΟΥΝΤΑ Μ., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Α., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΚΙΟΥΣΗΣ Γ.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

44Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Αθήνα, 18-22 Μαΐου 2011 (poster)

 

 • Περίπτωση οξείας τοξικής επιδερμόλυσης μετά λήψη φαινιντοΐνης (epanutin)

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.1, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ Β., ΜΠΑΦΑ Μ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Α., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Γ., ΧΟΥΝΤΑ Μ.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

 1. Πλαστική Χειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

44Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Αθήνα, 18-22 Μαΐου 2011 (poster)

 

 • Σχέση κεντρικού πάχους κερατοειδούς, συνδρόμου αποφολίδωσης και αποφολιδωτικού γλαυκώματος

ΜΠΑΦΑ Μ., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΧΟΥΝΤΑ Μ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ Β., ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ Α.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

44Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Αθήνα, 18-22 Μαΐου 2011 (poster)

 

 •  Ασυνήθιστη εμφάνιση πολίωσης μετά από χορήγηση έτοιμου συνδυασμού τιμολόλης-μπιματοπρόστης σε πρωτοδιαγνωσθέν γλαύκωμα

ΜΠΑΦΑ Μ., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Χ., ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ Β., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ε.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

43Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Θεσσαλονίκη, 26-30 Μαΐου 2010

 

 • Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) και οπτικά πεδία στον έλεγχο του γλαυκωματικού ασθενούς. Που συμπίπτουν και που διαφέρουν

ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ε., ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Π., ΜΠΑΦΑ Μ., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΠΑΑΠΤΣΙΜΠΑ Β., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

Moorfields Eye Hospital

43Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Θεσσαλονίκη, 26-30 Μαΐου 2010

 

 •  Συγκριτική μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας οφθαλμών με κλινική εικόνα βλεφαρίτιδος και φυσιολογικών οφθαλμών

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΣΑΛΕΜ Ζ., ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Α., ΧΟΥΝΤΑ Μ., ΜΠΑΦΑ Μ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Χ., ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ Β., ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ Α., ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ε.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

43Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Θεσσαλονίκη, 26-30 Μαΐου 2010

 

 •  Διαβητικό οίδημα ωχράς. Παράγοντες κινδύνου-θεραπεία

ΧΟΥΝΤΑ Μ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Α., ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ Α., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ Β., ΜΠΑΦΑ Μ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ε.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

43Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Θεσσαλονίκη, 26-30 Μαΐου 2010 (Poster)

 

¨     Αγγειίτιδα αμφιβληστροειδούς σε ασθενή πάσχοντα από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε., ΧΟΥΝΤΑ Μ., ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ Α.,ΜΠΑΦΑ Μ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΤΣΟΥΜΑΝΗ Α., ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Χ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ Β., ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ Α., ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ε.

Οφθαλμολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Ελευσίνος “Θριάσιο”

43Ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Θεσσαλονίκη, 26-30 Μαΐου 2010 (Poster)

Virus-free. www.avg.com

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο