Λεωφ.Γ. Γεννηματα Μαγούλα Τηλέφωνο:213 2028000

Α Παθολογική

Γενικές Πληροφορίες
Οι Ιατροί
Διευθυντής Τμήματος Θέση

Επικοινωνία

Δρ. Συμπάρδη Στυλιανή 4ος Όροφος       Α Πτέρυγα Τηλέφωνο: 213 20 28.497

Γραφείο Ιατρών:  213 20 28 495

Προϊσταμένη Τμήματος

Τάκη Αλεξάνδρα

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μονιού Μαρία

Γραμματειακή Υποστήριξη :
τηλ. : 213 202 8 492

Email:
apgram@thriassio-hosp.gr

Προϊστάμενος: 

213 20 208 479

Στάση Νοσηλευτών: 

213 20 208 477 – 478

 

H  A΄ Παθολογική Κλινική ιδρύθηκε την 01/01/1997 και λειτούργησε αρχικά υπό τη Δ/ση του Παθολόγου κ. Πανουτσόπουλου Γεωργίου (έως 31/12/2011)

 

Δ/α από 01/01/2012 :                     Dr Στυλιανή Συμπάρδη,

                                                        Παθολόγος–Λοιμωξιολόγος 

 

Η κλινική έχει οργανικές πέντε (5) θέσεις Παθολόγων Επιμελητών, εκ των οποίων οι δύο είναι κενές από 3ετίας. Διαθέτει 1 επικουρικό Ιατρό.

Υπάρχουν επτά (7) θέσεις ειδικευομένων ιατρών (πλήρης ειδικότητα Παθολογίας).

Στα πλαίσια της Α΄Παθολογικής Κλνικής λειτουργούν:

 1. Τακτικό Παθολογικό εξωτερικό ιατρείο
 2. Ιατρείο Αρτηριακής Υπέρτασης                                                                                   
 3. Ηπατολογικό Ιατρείο

 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:

–  Dr  Κουπετώρη Μαρίνα, Επιμελήτρια Α΄,  Υπεύθυνη Ιατρείου Αρτ.Υπέρτασης

–  Αλεξίου Νικόλαος,   Επιμελητής Α΄, Υπεύθυνος Ηπατολογικού Ιατρείου

–  Ταταρίδου Τατιάνα   Επιμ Β’

–  Σκούρα Ειρήνη  Επιμ Β’, Επικουρική Ιατρός

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ:

 • Η Α΄ Παθολογική Κλινική εφημερεύει στο σύστημα γενικής εφημερίας του λεκανοπεδίου Αττικής, από τον Δεκέμβριο του 2000, ανά ογδόη (8η) ημέρα, εναλλάξ με τη όμορη Β΄ Παθολογική Κλινική του Θριασίου.
 • Διαθέτει 36 κλίνες, με περίπου 1900 εισαγωγές ανά έτος (11% τακτικές ) και 11034 μέρες νοσηλείας. Η μέση διάρκεια νοσηλείας (ΜΔΝ) είναι 6,43 ημέρες.
 • Στοιχεία Τακτικών Ιατρείων:
 • Αρτηριακής Υπέρτασης: Ασθενείς ετησίως= 420
 • Ηπατολογικό Ιατρείο : Ασθενείς  (1ου 10μήνου)= 120
 • Παθολογικό Τακτικό Ιατρείο: Ασθενείς  ετησίως= 600

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ:

 1. Ενδοκλινικά εβδομαδιαία  μαθήματα ειδικευομένων Παθολογίας από εξειδικευμένους ομιλητές (νέοι ετήσιοι κύκλοι, αναρτημένα εγκεκριμένα προγράμματα ).
 2. Εκπαιδευτικά μαθήματα στη κοινότητα (πρωτοβάθμια φροντίδα, στα πλαίσια της Ιατρικής Εργασίας , σε συνεργασία με Δήμους, Πολιτιστικά Κέντρα, Κοινότητες Ρομά  κλπ.)
 3. Ενεργός Συμμετοχή σε Ελληνικά  και Διεθνή Συνέδρια (συγγραφείς, ομιλητές, καταγραφή στα ετήσια πεπραγμένα της κλινικής )
 4. Στα πλαίσια συνεργασίας της Α΄Παθολογικής με το Πανεπιστήμιο Αθήνας Δ΄ΠΠΚ) εκπονήθηκαν (3) Διδακτορικές Διατριβές (από 2007)
 5. Συμμετοχή σε Πολυκεντρικές Κλινικές Μελέτες σε συνεργασία με τη 4η Πανεπ. Παθ. Κλιν. Του ΕΚΠΑ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΗΨΗΣ , κατά τα έτη 2012-2017 (εγκεκριμένα από ΕΟΦ, 2η ΥΠΕ).

α) Μελέτη κωδ AIDA (ολοκληρώθηκε Δεκ 2016)

β) Μελέτη κωδ APOTEL-MAX (ολοκληρώθηκε: Φεβρουάριος 2016)

γ) Μελέτη κωδ. SPECIFY(ολοκληρώθηκε :Δεκέμβριος 2016)

δ) Μελέτη κωδ. PROGRESS (σε εξέλιξη)

ε) Μελέτη Αποκλιμάκωσης Αντιμικροβιακών (σε εξέλιξη)

 1. Στα πλαίσια Εκπαίδευσης -Συντονισμού των Γενικών Ιατρών εκπαιδεύονται 23 (είκοσι τρεις) ειδικευόμενοι Γενικοί Ιατροί στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ενδονοσοκομειακή συντονίστρια τη Διευθύντρια της Α΄Παθ/κής Κλινικής Dr Συμπάρδη Στυλιανή (από Ιανουάριο 2012 έως τον Οκτώβριο 2016, ότε και βάσει αλλαγής νομοθεσίας ο συντονισμός περιήλθε στη Α-βάθμια Φροντίδα Υγείας)

 

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  ΙΑΤΡΩΝ  Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

                                      ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                   από  01/01/2012- 10/12/2016

Οι Ιατροί της Α’ Π Κλινικής, υπό τη νέα Δ/ση της  Dr Συμπάρδη Στυλιανής, Παθολόγου- Λοιμωξιολόγου

(Ανάληψη καθηκόντων Δ/σης: 01/01/2012) παρουσιάζουν:

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:

 

1ο Βραβείο-Έπαθλο “Αμφιαράειου Κέντρου Χημειοθεραπευτικών Μελετών” για την 

             καλύτερη εργασία  στις Λοιμώξεις,  στο 42ο Πανελλήνιο  Ιατρικό  Συνέδριο, 11-14 Μαίου

             2016, Αθήνα

 

                                ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΜΕ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ :

Οι Ιατροί της Α’ Π Κλινικής (από 01/01/12) έχουν λάβει ενεργό μέρος με ανακοινώσεις σε  συνολικά  62    Συνέδρια  και  24  Συνέδρια της Αλλοδαπής.

 

               ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ:

Οι Ιατροί της Α’ Π Κλινικής (από 01/01/12) συμμετείχαν σε  45  Ελληνικά  Μετεκπαιδευτικά  Σεμινάρια  και σε  18  Επιστημονικές Ημερίδες.

 

                                                     ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ :

Δημοσιευμένες 45  Ελληνικές και  7  Ξενόγλωσσες  μελέτες

                                                                                                                                   

                            ΟΜΙΛΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ :

 Έχουν συμμετάσχει ως ομιλητές  & συντονιστές σε 13 Επιστημονικά Συνέδρια  και  2  Ιατρο-Οικονομικές  Ημερίδες.

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:

Κατά τα έτη 2012- 2017: Βάσει του εβδομαδιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος της Α΄ Παθολογικής Κλινικής και του Θριάσιου Νοσοκομείου, όπως αυτό ανακοινώνεται ετησίως βάσει εγκρίσεως από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Θριάσιου Νοσοκομείου..

 • Από τον Ιανουάριο 2012 έως και Οκτώβριο 2016   Συντονισμός της Εκπαίδευσης των Ειδικευομένων Ιατρών της Γενικής Ιατρικής Θριάσιου Νοσοκομείου.
 • Διδασκαλία ειδικευόμενων Γεν. Ιατρων κατά τα έτη 1998 – 2017

 Στα πλαίσια του Συντονισμού Εκπαίδευσης των Ειδικευομένων Ιατρών της Γενικής Ιατρικής  στο «Θριάσιο»  Νοσοκομείο για τους οποίους εκπονείται ιδιαίτερο πρόγραμμα.

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ: 

 1. Συμμετοχή στο «Τιμητικό Τόμο του Καθηγητού κ.Γεωργίου Δαϊκου » (1989)
 2. Συμμετοχή στα « Θέματα Γεροντολογίας & Γηριατρικής» (2000)
 3. Συμμετοχή στο « Σύγχρονη Γεοντολογία -Γηριατρική»   (2002)
 4. Έκδοση Οδηγιών Προεγχειρητικής Χημειοπροφύλαξης Θριασίου Νοσοκομείου (2014)

 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΙΑΤΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε 30 Δήμους & Πολιτιστικά Κέντρα ανά την Ελληνική  Επικράτεια (βάσει προγράμματος Δικτύου Υγειών Πόλεων υπό την αιγίδα Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας και Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων)

    ΙΑΤΡΟΙ Α’ΠΑΘ, ΩΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

1) Η Δ/α : Μόνιμο Μέλος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Θριασίου Νοσοκομείου και εκ περιτροπής ανά έτος Πρόεδρος  αυτής

2) Μέλη ΟΕΚΟΧΑ (Διαχείριση αντιμικροβιακών)του Θριασίου Νοσοκομείου

3) Η Δ/α : Mέλος της Ογκολογικής Επιτροπής του <<Θριασίου>> Νοσοκομείου

4) Η Δ/α :Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

5) Η Δ/α :Μέλος Ελληνικής Εταιρείας  Ελέγχου Λοιμώξεων

6) Η Δ/α : Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Μυκητολογίας

7) Μέλη Ελληνικής Ομάδας Μελέτης Σήψης

8) Μέλη Ελληνικής Ομάδας Μελέτης Ενδοκαρδίτιδας

9) Η Δ/α: Μέλος ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ιατρικού Περιοδικού “Σύγχρονη Ιατρική Ενημέρωση” (Current Medical Journal – CMJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Aug

Respiratory

 • 10 AM - 4 PM
 • Dr David Sunders
10 Slots Available
Booking a ticket
19 Aug

Infectious

 • 2 PM - 6 PM
 • Dr Caitlin Splinter
5 Slots Available
Booking a ticket
21 Aug

Consultant

 • 7 AM - 5 PM
 • Dr Julia Braun
10 Slots Available
Booking a ticket
21 Aug

Respiratory

 • 10 AM - 4 PM
 • Dr David Sunders
10 Slots Available
Booking a ticket
21 Aug

Denal Clinic

 • 1 PM - 6 PM
4 Slots Available
Booking a ticket
21 Aug

Infectious

 • 2 PM - 6 PM
 • Dr Caitlin Splinter
5 Slots Available
Booking a ticket
22 Aug

Respiratory

 • 10 AM - 4 PM
 • Dr David Sunders
10 Slots Available
Booking a ticket
22 Aug

Denal Clinic

 • 1 PM - 6 PM
4 Slots Available
Booking a ticket
23 Aug

Consultant

 • 7 AM - 5 PM
 • Dr. Anna Carter
10 Slots Available
Booking a ticket
23 Aug

Consultant

 • 7 AM - 5 PM
 • Dr Julia Braun
10 Slots Available
Booking a ticket
23 Aug

Respiratory

 • 10 AM - 4 PM
 • Dr David Sunders
10 Slots Available
Booking a ticket
23 Aug

Infectious

 • 2 PM - 6 PM
 • Dr Caitlin Splinter
5 Slots Available
Booking a ticket