Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Τμήμα Βιοϊατρικής

Προϊστάμενος Καρούσος Ευάγγελος τηλ. 213 2028606

Αρμοδιότητες τμήματος Β/Τ
Είναι υπεύθυνο για
♦ Την ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων για αυτόν υλικών.

♦ Την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες ασφαλείας.
♦ Την διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού.
♦ Την διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού , την σύνταξη και επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.
♦ Την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και την μελέτη ένταξης τους στο νοσοκομείο
♦ Την εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.
♦ Την καταγραφή , αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού.