Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Κτηριακή Υποδομή

ΘΡΙΑΣΙΟ 

Το Νοσοκομειακό συγκρότημα αποτελείται από ένα ενιαίο κτίριο 4 ορόφων, το οποίο στεγάζει τόσο τα νοσηλευτικά όσο και τα διοικητικά τμήματα. Το ΛΑΤΣΕΙΟ Κέντρο Εγκαυμάτων αποτελεί ένα ανεξάρτητο κτίριο συνδεόμενο πλήρως και λειτουργικά με το υπόλοιπο Νοσοκομείο και αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα.

Υπόγειο

Φαρμακείο – Εργαστήριο Φυσικής Αποκατάστασης- Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας– Συνεργεία Τεχνικής Υπηρεσίας- Κεντρική Αποθήκη/ Αποθήκη Υλικού – Παραλαβές – Γραφείο Υλικού – Αποστείρωση -Ιματιοθήκη – Γραφείο οδηγών – Μαγειρεία – Τμήμα Διατροφής–Πλυντήρια –Αποθήκη Τεχνικού υλικού – Νεκροθάλαμος – Ιατρικό αρχείο – Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη-Υποσταθμος– Λεβητοστάσιο

Ισόγειο
1ος Όροφος
2ος Όροφος
3ος Όροφος
4ος Όροφος

ΛΑΤΣΕΙΟ Κέντρο Εγκαυμάτων


Υπόγειο

Αμφιθέατρο,Γραφείο Εκπαίδευσης, Διαιτολόγοι, –Αποθήκες- Αρχεία – Μηχανολογικές εγκαταστάσεις-Υποσταθμός-Κέντρο Ελέγχου

Ισόγειο
1ος Όροφος