Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Κτηριακή Υποδομή

Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

Το Νοσοκομειακό συγκρότημα αποτελείται από ένα ενιαίο κτίριο 4 ορόφων, το οποίο στεγάζει τόσο τα νοσηλευτικά όσο και τα διοικητικά τμήματα. Το ΛΑΤΣΕΙΟ Κέντρο Εγκαυμάτων αποτελεί ένα ανεξάρτητο κτίριο συνδεόμενο πλήρως και λειτουργικά με το υπόλοιπο Νοσοκομείο και αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα.

Υπόγειο


Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας – Εργαστήριο Εργοθεραπείας – Φαρμακείο – Εργαστήριο Φυσικής Αποκατάστασης- Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας– Συνεργεία Τεχνικής Υπηρεσίας- Κεντρική Αποθήκη/ Αποθήκη Υλικού – Παραλαβές – Γραφείο Υλικού – Αποστείρωση -Ιματιοθήκη – Γραφείο οδηγών – Μαγειρεία – Τμήμα Διατροφής–Πλυντήρια –Αποθήκη Τεχνικού υλικού – Νεκροθάλαμος – Ιατρικό αρχείο – Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη-Υποσταθμός– Λεβητοστάσιο

Ισόγειο

1ος Όροφος

2ος Όροφος

3ος Όροφος

4ος Όροφος

ΛΑΤΣΕΙΟ Κέντρο Εγκαυμάτων


Υπόγειο


Αμφιθέατρο,Γραφείο Εκπαίδευσης, Διαιτολόγοι, –Αποθήκες- Αρχεία – Μηχανολογικές εγκαταστάσεις-Υποσταθμός-Κέντρο Ελέγχου

Ισόγειο

1ος Όροφος