Λεωφ.Γ. Γεννηματα Μαγούλα Τηλέφωνο:213 2028000

Τομέας Δημόσιας Υγείας

Ο Τομέας Δημόσιας Υγείας

Η προαγωγή της υγείας προέκυψε από τη διαπίστωση ότι τα μεγάλα προβλήματα του πληθυσμού δεν επιλύονται μόνο με τη θεραπευτική προσέγγιση αλλά απαιτείται ευρύτερη κοινωνική προσπάθεια. Η προαγωγή της υγείας είναι ο συνδυασμός των μέτρων πρόληψης, αγωγής και προστασίας της υγείας, καθώς και της οργάνωσης των υπηρεσιών στο πλαίσιο ατομικής και συλλογικής συμμετοχής. Ο συνδυασμός των προσεγγίσεων αυτών, η υποκείμενη φιλοσοφία και το θεσμικό πλαίσιο Ν. 3370/2005,  δημιούργησαν τον Τομέα  Δημόσιας Υγείας στο ΓΝΕλευσίνας  Θριάσιο .

Με τι ασχολείται ο Τομέας Δημόσιας Υγείας ?                                                                                                           

Ασχολείται με θέματα Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρικής Εργασίας και Περιβαλλοντικής Υγείας και επικεντρώνεται στην επίδραση του αστικού και εργασιακού περιβάλλοντος στην υγεία του πληθυσμού . Εστιάζει  στην αποφυγή έκθεσης σε συγκεκριμένους βλαπτικούς  αιτιολογικούς παράγοντες, την ισχυροποίηση του οργανισμού με γενικά ή ειδικά  προληπτικά μέτρα, στον προσυμπτωματικό έλεγχο, την πρώιμη διάγνωση της προκλινικής νόσου καθώς και την αντιμετώπιση της.

Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Τομέα Δημόσιας Υγείας ?

  • Οργάνωση προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας για την ενημέρωση του πληθυσμού της κοινότητας του Θριασίου Πεδίου σε θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας
  • Υλοποίηση  προγραμμάτων  πρόληψης, και επίβλεψη της υγείας εργαζομένων παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
  • Πραγματοποίηση δράσεων προαγωγής υγείας για την εκπαίδευση διδασκόντων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτ.Αττικής σχετικά με τις βασικές αρχές Δημόσιας υγείας,, πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων, ατομική υγιεινή, κάπνισμα, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, χρήση διαδικτύου, υγεία και ασφάλεια, χρήση οθονών οπτικής απεικόνισης.
  • Σχεδιασμός ερευνητικών μελετών συσχέτισης προβλημάτων υγείας του πληθυσμού με τον τρόπο ζωής και διαβίωση στο περιβάλλον του Θριασίου Πεδίου  σε συνεργασία με την Περιφέρεια, τους Δήμους Δυτ. Αττικής καθώς και φορείς της Παν/κής και ευρύτερης υγειονομικής κοινότητας
  • Οργάνωση Ημερίδων, Συμποσίων, Συνεδρίων στο ΓΝΕ Θριάσιο με ελληνική και διεθνή συμμετοχή για την προώθηση της επαγγελματικής και Δημόσισς υγείας

 

Σε ποιους απευθύνονται οι δράσεις Προαγωγής Υγείας ?

Οι δράσεις Προαγωγής Υγείας σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την επιστημονική ομάδα του Τμήματος Ιατρικής της Εργασίας και Επισκεπτριών υγείας σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό των Τμημάτων του νοσοκομείου καθώς και άλλων επιστημονικών και κοινωνικών φορέων με σκοπό την τροποποίηση συμπεριφορών υγείας του πληθυσμού-στόχου. Η αναγκαιότητα των προγραμμάτων προκύπτει από τα αιτήματα του πληθυσμού της κοινότητας , των εργαζομένων κυρίως της περιοχής του Θριασίου Πεδίου, του σχολικού πληθυσμού, του προσωπικού του νοσοκομείου καθώς και από τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.