Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Διαχείριση Ιστοσελίδας

(Η Ιστοσελίδα είναι ακόμα υπό ανάπτυξη) 

Η παρούσα Ιστοσελίδα έχει κατασκευαστεί από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Καθώς επίσης και η συντήρηση και ενημέρωση θα γίνεται από την ίδια ομάδα.

  • Για την επικοινωνία με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας
  • Για οποιαδήποτε παρατήρηση σας
  • Σχόλιο
  • Και αποστολή υλικού για την ενημέρωση της ιστοσελίδας

Παρακαλώ όπως αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα συνημμένα σας στο :

managesite@thriassio-hosp.gr