Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα     Τηλέφωνο : 213 2028000

Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2017

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία συνεχίζοντας την μακρόχρονη παράδοση στην εκπαίδευση του προσωπικού της, διοργανώνει  ετήσιους εκπαιδευτικούς κύκλους, με ποικίλη θεματολογία.

Στα πλαίσια του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και με γνώμονα την συνεχιζόμενη εκπαίδευση ο προγραμματισμός εκπονείτε  με τα εξής κριτήρια:

  1. επιστημονική τεκμηρίωση της καθημερινής νοσηλευτικής πρακτικής
  2. εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την Ελληνική Νομοθεσία και
  3. την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στην τριτοβάθμια φροντίδα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2017 είναι η συνέχεια του επιτυχημένου  περσινού προγράμματος (2016)  το  οποίοι προγραμματίστηκε σύμφωνα με την Εγκύκλιο Υ4Α/οικ.15576 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (ΦΕΚ 219/22.2.2007 τεύχος Β), που καθιστά υποχρεωτική την εκπαίδευση όλου του υγειονομικού προσωπικού στην Βασική Υποστήριξη της ζωής και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή. Το παρόν πρόγραμμα έχει στόχο την εκπαίδευση και την τακτική επαναπιστοποίηση όλου του νοσηλευτικού προσωπικού στην Βασική Υποστήριξη της ζωής και στην χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή. Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών, η αύξηση των ποσοστών επιβίωσης των ασθενών του νοσοκομείου και η δημιουργία πυρήνων για την στελέχωση της ομάδας αναζωογόνησης.

Ήδη μετά από πέντε επιτυχημένους εκπαιδευτικούς κύκλους έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί 127 επαγγελματίες υγείας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στην Βασική Υποστήριξη της ζωής και τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS-AED) και 20 άτομα στην Έγκαιρη Υποστήριξη της Ζωής (Immediate Life Support/ILS)

Αποτελείται από τρίμηνες εκπαιδευτικές ενότητες (3/έτος) με προοπτική μακροχρόνιας ετήσιας επανάληψης στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Με μέγιστο αριθμό 25 νοσηλευτών ανά 3μηνο εκπαιδευτικό κύκλο.

Υπεύθυνη του προγράμματος εκπαίδευσης πληροφορίες :

Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Κωνσταντώνη Μαρία

Τηλ. 213 20 28 166