2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ

Καλώς ήρθατε


__________________________________________________________________

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με την εφαρμογή της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας και του υψηλού επιστημονικού επιπέδου του ιατρο - νοσηλευτικού προσωπικού. Η εύκολη πρόσβαση των χρηστών υγείας δεδομένης της γεωγραφικής του θέσης καθώς και η άριστη και βέλτιστη εξυπηρέτηση των υγειονομικών τους προβλημάτων σε σύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις έχει καταστήσει την υγειονομική μας μονάδα βασικό πυλώνα περίθαλψης της Δυτικής Αττικής αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου. Δέσμευση της Διοίκησης αποτελεί η συνεχής ανάπτυξη ενός επιστημονικού, λειτουργικού και ταυτόχρονα αποδοτικού επιπέδου συγκρίσιμου με αυτό των καλύτερων οργανισμών του κλάδου, η εξασφάλιση του ασφαλέστερου δυνατού περιβάλλοντος για ασθενείς και εργαζόμενους, και η μεγαλύτερη ικανοποίηση των προσδοκιών του χρήστη των υπηρεσιών μας